Farma ter Verantwoording

We work to stop pharmaceutical companies that engage in abusive pricing. You can help us.

Veel gestelde vragen over giften

Wat doet Farma ter Verantwoording (FtV) met mijn geld? Stichting Farma ter Verantwoording heeft twee belangrijke taken. Ten eerste is er de voorlichtingsfunctie. Wij verschaffen informatie over misstanden in de farmaceutische wereld voor zover deze betrekking hebben op de toegankelijkheid van medicijnen in de breedste zin des woords. Daarnaast – ten tweede dus – hebben wij als doel om daadwerkelijk juridische stappen te ondernemen en om desnoods een rechtszaak te starten om via deze weg de prijs van een medicijn gunstig te kunnen beïnvloeden.

Hoeveel van mijn donatie gaat echt naar het goede doel? In de statuten van de vereniging is vastgelegd dat tenminste 90% van de giften ten gunste komt aan het goede doel. Uw donatie wordt besteed aan bijvoorbeeld het onderhoud van de website en de huur van het webdomein, dat ons vindbaar maakt en ons in staat stelt te communiceren over ons werk. Ook de juridische kosten die aan een rechtszaak zijn verbonden worden met donaties betaald.

Wat is het belangrijkste doel van Farma ter Verantwoording? Wij zetten ons in voor betaalbare en toegankelijke geneesmiddelen en medische producten. Alle medicijnen moeten tegen een eerlijke en geloofwaardige prijs op de markt worden gebracht. Het is logisch en acceptabel dat een medicijn waarvan de ingrediënten of fabricage kosten hoog zijn, duurder is dan bijvoorbeeld paracetamol. Het is echter onacceptabel als een farmaceut vanuit een monopoliepositie besluit om de verkoopprijs van een medicijn ‘opeens’ te vervijfhondervoudigen als dat medicijn voorheen wél betaalbaar was.

Wie profiteren van Farma ter Verantwoording? Wij komen op voor het publiek belang. Dus eigenlijk kan iedereen profiteren van de activiteiten van FtV. Echter, omdat het doorgaans om medicijnen gaat voor zeldzame ziekten, profiteren die patienten er het meest van. Wij werken volgens het gelijkheidsprincipe: iedereen heeft evenveel recht op een betaalbare therapie of geneesmiddel.

Hoe kan ik doneren? Het gemakkelijkste is het om gebruik te maken van bovenstaand formulier. Daarbij maakt het niet uit of dat u eenmalig, incidenteel of voor een periode van 5 jaar wilt doneren.

Hoe schenk ik met belastingvoordeel? Eenmalige of incidentele giften zijn aftrekbaar als deze op jaarbasis in totaal hoger zijn dan 1% van het verzamelinkomen. Hierbij geld een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Stel uw gezamenlijke jaarinkomen is € 35.000, dan is de drempel voor de aftrek € 350 en de maximale aftrek is € 3.500. Uw inkomen wordt belast met 37%. Als u in 1 jaar voor € 500 aan Stichting Farma ter Verantwoording schenkt, dan valt € 150 daarvan binnen de 1 en 10% van het verzamel inkomen. Dit bedrag kunt u vervolgens van uw het belastbaar inkomen aftrekken. Dat betekent dat u 37% van € 150,00 (dat is € 56,00) als belastingvoordeel heeft.
Liever een volledig aftrekbare donatie? Dat kan ook. Daarvoor steunt u Stichting Farma ter Verantwoording voor minstens vijf jaar met een vast bedrag. Deze schenking moet dan wel vastliggen in een overeenkomst, maar daar kunnen wij U bij helpen. Neem contact op via info@farmaterverantwoording.nl

Hoe verloopt het betaalproces? Wij werken niet met automatische incasso’s, dus u hoeft niet bang te zijn dat u jarenlang stilzwijgend aan ons geld overmaakt. Eenmalige en incidentele donaties gaan via een iDEAL betaling. Voor een donateurschap van 5 jaar ontvangt u jaarlijks een factuur voor het overeengekomen bedrag.

Ik woon in het buitenland. Kan ik dan ook doneren? Jazeker! Giften zijn vanuit de hele wereld van harte welkom. We moeten er wel eerlijk bij zeggen dat het belastingvoordeel alleen voor belastingplichtigen in Nederland geldt.