Farma ter Verantwoording

Winstbejag ten koste van de volksgezondheid mag niet worden toegestaan. Er zijn verschillende stappen die regeringen en voorstanders van gezondheid kunnen nemen om een einde te maken aan het opofferen van de behoeften van patiënten in naam van het maximaliseren van de betaaldag van bedrijven.

Toegankelijkheid en beschikbaarheid

Optimale beschikbaarheid en toegankelijkheid van medicijnen ligt eigenlijk helemaal niet zo ver buiten het bereik. Zolang men maar met een open en innovatieve blik naar zaken durft te kijken, dan worden heel wat oplossingen helder. We doen hieronder een aantal suggesties die de uitdagingen – zoals elders gemeld op deze site – kunnen oplossen. Deze suggesties hebben wij niet zelf verzonnen, maar zijn verzameld uit tal van rapporten van overheden, denktanks, vertegenwoordigers van de industrie, belangenbehartigers en gezondheidsinstanties. Wij hebben ze verdeeld over drie categorieën. 

*Excuus – de Nederlandse versie van deze website pagina komt spoedig… Kijkt U a.u.b. ïn de tussentijd naar de Engelse pagina.

Anders investeren in innoveren

Wanneer innovatie niet meer wordt gezien als een investering in een product dat 1-op-1 moet worden terugverdiend, dan staat een heel scala van verschillende business modellen ter beschikking.

Betere bereikbaarheid medicatie

Het beperken van monopolieposities of exhorbitant hoge marktprijzen kan op verschillende manieren. Het stimuleren van concurrentie of het instellen van prijsplafonds zijn hier enkele voorbeelden van.

Sterk wettelijk kader inzake medicatie

(Semi)Overheden kunnen ook via juridische weg invloed uitoefenen op het beschikbaar en bereikbaar maken van medicijnen. Ook het opvoeren van druk via de publieke opinie behoort tot de mogelijkheden.