Farma ter Verantwoording

Geneesmiddelen moeten betaalbaar en toegankelijk zijn

Wanneer farmaceutische bedrijven de prijzen onterecht opdrijven, beperken ze de toegang tot zorg. De Stichting Farma ter Verantwoording gebruikt juridische procedures om te vechten voor eerlijke prijzen die essentieel zijn voor het mensenrecht op gezondheid. Zie hieronder onze werkterreinen.

Juridisch Cases

Onze juridische, medische en technische beleidsdeskundigen hebben voorbeelden verzameld waarbij farmaceutische bedrijven ervan worden verdacht hun monopolie te gebruiken om buitensporige prijzen voor hun geneesmiddelen te vragen. Wij onderzoeken deze en als er bewijzen van wanpraktijken worden gevonden, kunnen wij een zaak aanspannen.

Juridische Richtsnoeren voor de Volksgezondheid

Onze impact bestaat uit meer dan alleen ons directe werk: Zaken die we in Nederland hebben gewonnen, hebben ons geïnspireerd en geïnformeerd over succesvolle zaken in vele andere landen. Wij gebruiken onze meest actuele informatie over hoe de wet kan worden gebruikt om eerlijke geneesmiddelenprijzen te garanderen en delen die met anderen die de farmaceutische sector ter verantwoording willen roepen.

Covid-19: Rangschikking van bedrijfsgedrag

In de eerste dagen van de pandemie werden miljarden aan overheidsfinanciering gemobiliseerd voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van Covid-19. Dat leidde echter niet tot gelijke toegang tot de vaccins en therapeutische middelen die daaruit voortvloeiden. Maar dat leidde niet tot een billijke toegang tot de vaccins en therapeutica die daaruit voortvloeiden. De 2022 Fair Pharma Scorecard rangschikt 30 verschillende Covid-19-producten van 26 bedrijven, op basis van de mate waarin de bedrijven ervoor gekozen hebben de verbintenissen inzake mensenrechten na te leven.

Uitdagingen & Oplossingen

Farmaceutische bedrijven verzaken hun zorgplicht. Zij krijgen exclusieve rechten aangeboden om de ontwikkeling van geneesmiddelen te stimuleren, maar stellen in ruil daarvoor prijzen vast die het functioneren van de gezondheidszorg belemmeren. Hoe gebeurt dit? En wat kan worden gedaan om dit te verhelpen? Wij willen het publiek informeren over de problemen - en mogelijke oplossingen - om te voldoen aan het mensenrecht op de hoogst haalbare gezondheidsstandaard.