Stichting Farma ter Verantwoording

Onze juridische, medische en technische beleidsdeskundigen hebben voorbeelden verzameld waarbij farmaceutische bedrijven ervan worden verdacht hun monopolie te gebruiken om buitensporige prijzen voor hun geneesmiddelen te vragen. Wij onderzoeken deze en als er bewijzen van wanpraktijken worden gevonden, kunnen wij een zaak aanspannen.

Zaken onder de loep

Interessante en geruchtmakende zaken die we nauwlettend in de gaten houden. We leggen dossiers aan en houden de internationale ontwikkelingen scherp in het oog.

Juridische Actie

Zaken waar wij zelf actief actie tegen ondernemen. Hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van onze partners of belanghebbenden

Andere Zaken onder de Loep

  • mexiletine (Namuscla)
  • pyrimethamine (Daraprim)
  • lithium (Priadel)

Doe mee!

We onderzoeken praktijken rondom de bereikbaarheid en beschikbaarheid van medicijnen, en roepen farmabedrijven ter verantwoording als deze onacceptabel zijn. Zonodig nemen we juridische stappen. Maar dit kunnen we niet alleen – doe mee!

Door onze steunbetuiging te tekenen, laten u zien dat ons werk door veel mensen wordt ondersteund, dit kan meerwaarde hebben bij een juridische actie. Door te doneren of door aan te haken als vrijwilliger maakt u ons nog slagvaardiger. Laat weten hoe u mee wilt doen door contact met ons op te nemen.