Farma ter Verantwoording

Uitdaging #2: Toegangsuitdagingen

Zelfs als producten beschikbaar zijn, zijn ze vaak niet toegankelijk of betaalbaar voor degenen die ze nodig hebben. Er zijn veel redenen voor toegangsproblemen. Ze kunnen het gevolg zijn van monopolies die de concurrentie beperken en de prijzen verhogen, of van hoge prijzen die niets met monopolies te maken hebben (bijvoorbeeld omdat een geneesmiddel moeilijk te vervaardigen is of dure ingrediënten bevat). Ze kunnen ook worden veroorzaakt door belemmeringen zoals een zwakke gezondheidsinfrastructuur of regelgevende belemmeringen. 

Een belangrijke bron van monopoliekwesties zijn patenten. Octrooien zijn een manier om innovatie te belonen. Het idee is om onderzoek en ontwikkeling naar benodigde nieuwe (medische) producten te stimuleren door bedrijven die dit onderzoek doen een tijdelijk monopolie te geven – doorgaans 20 jaar – waarin niemand anders het product zonder hun toestemming mag maken of verkopen. Hierdoor kan de octrooihouder de kosten van onderzoek en ontwikkeling van het product terugverdienen en winst maken. Tijdens de duur van de octrooibescherming kan de enige leverancier van een geneesmiddel voor een behandeling in rekening brengen wat hij maar wil. 

Bedrijven worden gestimuleerd om octrooibescherming zo lang mogelijk vast te houden om hun winst te maximaliseren, met behulp van verschillende extra prikkels (zie hieronder) om de monopolievoorwaarden te verlengen en de prijzen hoog te houden. Dit heeft geresulteerd in een octrooisysteem dat diep uit balans is, waarvan de voordelen steeds meer ten goede komen aan de winst van de farmaceutische industrie ten koste van afnemende opbrengsten voor de volksgezondheid. Als gevolg hiervan zijn stijgende geneesmiddelenprijzen een reden tot bezorgdheid en zelfs tot rantsoenering van dure gezondheidsproducten in zowel rijke als ontwikkelingslanden.

Toegang: inhoud uitgeven

Er zijn verschillende problemen en subproblemen die toegangsproblemen kunnen veroorzaken. Klik op de links op het hoogste niveau hieronder of scrol omlaag om meer te ontdekken.

 • Octrooien of wetgeving inzake intellectuele eigendom (IP)
 • Aanvullende beschermingscertificaten
 • Gegevensexclusiviteit
 • Weesmarktexclusiviteit
 • Slechts één geregistreerd product
 • Geen generieke of therapeutische concurrentie
 • Problemen met de toeleveringsketen
 • Zwakke gezondheidssystemen
 • Zwak distributiesysteem
 • Registratiebelemmeringen
 • Financierings- of verzekeringsbarrières

Gerelateerde oplossing: verbeterde toegang

Er zijn verschillende manieren om de prijzen te verlagen en de toegang tot medicijnen te verbeteren. Strategieën kunnen bestaan uit het aanmoedigen van concurrentie door het breken van een monopolie, het beperken van de capaciteit van een monopoliehouder om torenhoge prijzen vast te stellen door middel van controle- of referentiemechanismen, of het nemen van solidariteitsacties voor zeldzame of moeilijk te behandelen ziekten.

Wanneer hoge prijzen te wijten zijn aan problemen buiten monopolies, zijn er andere maatregelen die kunnen worden genomen door zowel overheden als geneesmiddelenontwikkelaars om de toegang te verbeteren.

Uitdagingen op het gebied van regelgeving zijn vaak vrij specifiek voor het geneesmiddel of de ziekte in kwestie. Maar sommige individuele oplossingen zijn het onderzoeken waard als manieren om deze problemen op te lossen.

Toegangsproblemen als gevolg van het monopolie

Een medisch product dat slechts bij één leverancier verkrijgbaar is, kan hoge prijzen, leveringsbeperkingen en andere uitdagingen met zich meebrengen waardoor het buiten bereik kan komen te liggen van degenen die het nodig hebben. Er zijn verschillende redenen waarom een bepaald medisch product onder een monopolie valt. Ze bevatten:

Patents are one of the key mechanisms of intellectual property protection. The patent system was developed in the 19th century to incentivise innovation by granting the patent holder a temporary monopoly (generally, 20 years) in exchange for publication of the invention. Learn more about patents here.

Patent laws are regulated on national, regional and international levels. Every country has its own patent law and national patent offices to assess patent applications and grant monopolies. Regions often work together in regional patent offices [e.g. European Patent Office, African Intellectual Property Organisation, Patent Office of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf].

In 1995, the members of the World Trade Organization harmonised patent laws on an international level with the signing of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), making it easier for patent holders to enforce their patents globally. Rich countries with strong pharmaceutical companies have benefited the most from TRIPS. Only the least developed countries have a temporary exemption from applying the provisions of the TRIPS Agreement.

Pharmaceutical companies benefit from patents as they allow them to protect their investments in high-risk drug research and development (R&D) and recover costs spent discovering, developing and marketing new drugs. The business model of pharmaceutical companies is based on patents as it allows them to create monopolies and raise prices for their medicines to whatever the market can bear. Please read about the Gilead sofosbuvir example.

However, patents have negative side-effects regarding access to medicine. The monopoly created by a patent gives patent holders complete control over the price of pharmaceuticals in the market, allowing them to charge excessively high prices and abuse patents at the expense of public health. The patent system has also failed to deliver new medicines in low-income countries for instance neglected tropical diseases (NTDs), diseases of poverty, or where there are few patients and thus less economic incentive (also known as rare diseases or orphan diseases – see below).

In principle, after a patent expires, prices of medicines should drop as generic companies are able to begin producing and marketing  affordable versions. In reality, pharmaceutical companies are masters in prolonging (“evergreening”) their monopolies through second use patents (patents on the use of a medicine to treat a new disease area), Supplementary Protection Certificates (SPC) and data exclusivity.

The patent system can also be misused: to remedy this, the patent can be challenged in court (see Patent Oppositions). However, pharmaceutical companies sometimes request large numbers of patents (a patent ‘thicket’) for profitable medicines, so that generic companies get discouraged challenging them (one example of this is the case of Humira, a medicine that treats rheumatoid arthritis and other illnesses, written about here by the USA NGO I-MAK. To avoid the legal battles, generic companies often sign agreements that give them access in one market but delay entry in another market. Again the Humira case is a good example, where in the EU biosimilars were able to enter the market in October 2018, whereas they were prevented from doing so in the USA until 2023..

The unintended consequence of the patent system is that high-income countries pay increasingly high prices for new medicines. There is low incentive for pharmaceutical companies to develop medicines for rare diseases (see Market Failure) or medicines that need to be restricted such as antibiotic development failure.


What is FTV/PAF doing about this topic?

FTV/PAF is following cases where companies are evergreening their products.

Further reading

Supplementary protection certificates (SPCs) are intellectual property rights that serve as an extension to a patent right on medical products that require authorisation by national regulatory authorities before they can be marketed. They are granted at the expiry of the patent term to compensate for the long time needed to register a medicine and obtain regulatory approval so that it can be marketed. During this time, the exclusive patent rights of the medicine cannot be exploited commercially. 

With the additional protection of an SPC, the holder of the patent rights can benefit from an overall 15 years maximum of market protection, from the moment the product first obtains the authorisation to be placed on the market. This can potentially extend the term of monopoly protection far beyond the 20-year life of a patent (see diagram below). 

High prices of medicines, enabled by patent or SPC market exclusivity, serve as a barrier to access to treatment, and the ability of healthcare systems to ensure availability of medicines for all patients. 

While SPCs are intended as innovation incentives, in reality they can impede the availability and affordability of lifesaving medicines.
What is FTV/PAF doing about this topic?

FTV/PAF is currently studying how SPC’s have made access to the HIV/AIDS prevention product Truvada difficult in some EU countries.

Further reading

Manufacturers of new medicines may be granted a period of ‘data exclusivity’, granting them exclusive rights over safety and efficacy data from preclinical tests and clinical trials submitted for the registration of the medicine by regulatory agencies.

In the EU, this data exclusivity lasts for a period of 8 years, plus an additional 2 years of market exclusivity from the date of approval of the medicine. After this period, the manufacturer is obliged to release the information to companies wishing to develop generic versions of the medicine. Read more about this here.

As a result, new medicines protected by data exclusivity remain unaffordable and inaccessible to many patients, as pharmaceutical companies are able to increase prices as far as the market allows, and generic producers are delayed in their approval and marketing of cheaper generic products. Read more about this here.

There is no exception to the 8-year period of data exclusivity, meaning that EU countries cannot register a generic product during the data exclusivity period, even when the medicine is needed for compelling public health reasons or emergencies, or when a compulsory licence has been issued on a medicine patent.

The data exclusivity legislation of the EU goes beyond what is required by international intellectual property law [see Patents and IP], which does not require states to confer exclusive rights over data related to marketing approval. It only obliges states to protect undisclosed test data submitted for the registration of new chemical entities against unfair commercial use as started in Article 39.3 of the TRIPS Agreement.

Data exclusivity legislation prolongs the period of time during which affordable generic medicines are not available, thus limiting the accessibility of certain medicines to patients in need.


Further reading:

Orphan drugs are drugs intended for the treatment of a rare disease (a disease occurring in 5 or fewer patients per 10,000 inhabitants). Under normal market conditions, there is low economic incentive for pharmaceutical companies to develop drugs intended for such a small number of patients. Consequently, only 5% of rare diseases get appropriate treatment. The 7000 rare diseases lacking treatment is an important public health issue.

The European Orphan Medicinal Products Regulation (2000) aims to stimulate the development of products to diagnose or treat rare diseases, by awarding 10 years of market exclusivity to new orphan medicines. This protects pharmaceutical companies from competition from similar medicines with similar indications, which cannot be marketed during the exclusivity period. Read more about this here.

As a result of the Orphan Medicines Regulation the number of orphan drugs registered in the EU increased from 8 in 2000 to 169 in 2019. However, there are still huge access problems stemming from poor availability and affordability of orphan drugs, and thousands of rare diseases still lack an effective cure. The Regulation was intended for new orphan drugs, but companies also use the system to ‘repurpose’ old drugs, for which they also get 10 years of market exclusivity in the EU. As a result, companies can charge exorbitantly high prices, raising the cost of orphan drugs constantly. Read more about this here.

As a result, drugs approved through orphan market exclusivity policies are often inaccessible due to their high price, as a result of pharma companies’ abuse of their dominant market positions. Entry to the market of more affordable generic drugs is further delayed by ‘evergreening’ and ‘repurposing’ old drugs by pharma companies to extend market exclusivity for as long as possible.


What is FTV/PAF doing about this topic?

FTV/PAF have studied the misuse of the Orphan Drug Regulation, and has raised a case with the Dutch Competition Authority (ACM) about the 500x price increase of CDCA Leadiant

The EU is currently reviewing its Orphan Drug Regulation. This opens an opportunity for fixing some of the issues in the Regulation.

Further reading

Medicines in general cannot be marketed and sold to patients unless they have marketing authorisation from a relevant medicines regulatory authority at the national or regional level. This means that even if an alternative treatment exists, if it has not received regulatory approval in that country or region, patients may not have the option to use it.

Perhaps the most widely recognised example of this is the case of pyrimethamine (brand name Daraprim), an antiparasitic medication usually used to treat comorbidities in people living with HIV. The medicine went off patent in the 1950s, but when it was bought by Martin Shkreli’s Turing Pharmaceuticals in 2015, its price was instantly hiked from $13.50 a pill to $750 a pill. Turing was able to do this because they had a monopoly on marketing rights for the medication. That monopoly was further enforced by a tightly controlled distribution system for the medication: it was only available from a single source in the United States, Walgreens Specialty Pharmacy. By limiting sources for the medicine, Turing made it more difficult for other companies to obtain samples needed for bioequivalence testing, which would be needed to register a competing version of pyrimethamine with the US Food and Drug Administration. Thus the regulatory system was able to be leveraged to keep potential competitors from the market and maintain high prices.

Another example is chenodeoxycholic acid (CDCA), a treatment for the rare genetic disease Cerebrotendinous xanthomatosis (CTX). CDCA was marketed from 1976 to 2008 in the Netherlands for the treatment of gallstones, at a price of €0,28 per capsule, and from 1999 onwards was used off-label to treat CTX. But in 2017, Leadiant Biosciences acquired marketing rights for CDCA, withdrew the product from the market for use in gallstones, secured marketing authorisation for CDCA as an orphan drug, and then promptly raised its price 500-foldThe Pharmaceutical Accountability Foundation submitted a competition law based complaint to the Netherlands’ Authority for Consumers and Markets (ACM) in response, which successfully resulted in a sanction of 19.6 million Euros . For more information, see our case study on CDCA.

Several orphan drugs are also maintaining their high prices, even after the 10 years exclusivity have ended. See the ZIN orphan drug report 2020 for more information.

In some cases, there is only one treatment for a particular ailment, meaning a monopolised medicine is the only option for patients suffering from it. 

There are many reasons why a treatment might be the only option. It could be a new-in-class medicine. For example zolgensma, a novel gene therapy that treats a childhood onset genetic illness called spinal muscular atrophy. While zolgensma represents a clinical breakthrough, it was priced at the backbreaking $2.1 million (€1.9 million) per patient, earning it the title of ‘most expensive drug in the world.’ When there is no competition or other options to treat an illness, high prices are often unavoidable. 

Other examples of this include single-source products or products that are the only registered treatment for a particular illness (see section above: only one product registered). Competition can also be eliminated through anti-competitive behaviour such as mergers to monopolise supply chains or monopolisation of registration (see supply chain issues below, as well as ‘competition law badly applied’ in the section on poor enabling environment). 

Patents and other legal monopolies will also eliminate competition and can drive up prices (see ‘access problems due to monopolies’, above).

Bottlenecks in medical supply chains can cause several challenges, including stock outs, shortages, and high prices on dwindling or limited stock. They can be caused by any disruption to the supply chain – either a difficult to source component, disruptions in trade, or interruptions in transfer of materials (such as cell lines) needed to expand production of complex biologic medicines.

This is particularly true in cases where – thanks to the drive to lower prices – there is minimal resilience in supply chains, usually from  overdependence on a small number of sources for a product.

For example, during the Covid-19 pandemic, many consumers in the US noticed shortages of the over-the-counter painkiller paracetamol (acetaminophen in the US), more than 70% of which is made in China. Quarantines in China resulted in cascading shortages of paracetamol, among other medicines: China makes about 80% of the global supply of the anticoagulant heparin, and supplies about 80% of the Active Pharmaceutical Ingredients (API) to India's generic drug industry, the world’s biggest source of generic medication. 

API is the part of a medication that has therapeutic effect; while not the sole component (other critical parts include delivery mechanisms, formulations, or taste masking, for example), API is obviously critical to a drug’s functioning. Some 80% of global API manufacture has now been outsourced to India and China, which creates a particular vulnerability in the supply chain should anything happen to disrupt supply from those places, as was the case during Covid-19.

The concentration of API in a few places is part of a general goal of getting lower prices; manufacturing API in High Income Countries could increase resilience of the supply chain but might be more costly. Food supply chains are a similar parallel: many countries subsidise local agricultural production, even when it would be cheaper to import food from abroad, because food security is a national concern.

Limited suppliers can also leave the door open for corporate malfeasance. For example, Leadiant Biosciences entered into an exclusive contract with the Italian API manufacturer of Leadiant’s medicine CDCA, and used that exclusive deal to prevent hospitals from obtaining the raw material needed to compound more affordable versions of it. This led to an investigation by the Italian competition authority. For more on this, see our CDCA case.

Supply chains can also be interrupted by uncertain demand to keep supply lines open. This happened in the case of Chagas disease, an insect-borne parasitic infection affecting primarily rural communities in Latin America. Uncertainty in demand influenced production decisions of manufacturers of key ingredients, leading to shortages


Further reading:

Toegangsproblemen door hoge prijzen

Hoewel hoge prijzen vaak worden veroorzaakt door monopoliecontrole op de markt (zie hierboven), kunnen ze ook ontstaan door niet-monopoliekwesties, waaronder:

 • Hoge productiekosten: Soms zijn de prijzen hoog, simpelweg omdat een medicijn uitdagend en dus duur is om te produceren of omdat het dure ingrediënten bevat. Dit geldt met name voor technologieën om kanker te behandelen, en sommige technologieën die worden ontwikkeld om de Covid-19-pandemie aan te pakken.
 • Hoge administratiekosten: sommige behandelingen zijn kostbaar om toe te dienen, omdat ze moeten worden toegediend door dure specialisten; moet worden toegediend in bepaalde klinische omgevingen, zoals in het ziekenhuis; of gespecialiseerde laboratoriumapparatuur nodig hebben, bijvoorbeeld om doseringen of viral load te berekenen. Dit kan de behandelingskosten opdrijven, onafhankelijk van de kosten van medicatie of het bestaan van een monopolie.
 • Beperkte productiecapaciteit/kennisbarrières: Het opschalen van de productie van een complexe technologie – zoals biologische geneesmiddelen voor de behandeling van kanker of sommige van de mRNA-vaccins die Covid-19 behandelen – vereist niet alleen toegang tot intellectueel eigendom en testgegevens, maar ook kennis -hoe overdracht. Zonder dit cruciale stuk kan het moeilijk zijn om generieke of biosimilar-producten in een land te produceren en op de markt te brengen, zelfs als het hen wettelijk vrij zou zijn om dat te doen.

Verder lezen

Toegangsproblemen als gevolg van andere belemmeringen

Toegangsproblemen kunnen ook worden veroorzaakt door tekortkomingen in het gezondheidssysteem of de gezondheidsinfrastructuur van een land, zoals:

General problems in health systems can also create issues in access to medicines. An example of this is poor infrastructure. Access can be limited by a lack of available medical expertise, for example in rural or resource-poor areas with limited facilities. Or it can be limited in the case of medicines that are difficult to administer, such as those that require frequent genetic testing or other laboratory work to achieve correct dosages. As such tools are not always available, or not conveniently available, access to needed medicines can be delayed or limited.

Before they can reach patients, treatments must first reach hospitals, clinics, pharmacies or other distribution points. In resource-limited settings this can prove challenging for any number of reasons. Poor roads or other rural infrastructure can make regularity and reliability of delivery difficult. For medicines that require cold storage to remain effective, electricity disruptions can interfere with refrigeration or a lack of refrigerated transport could damage the efficacy of medicines. These issues have made timely access to antivenom to treat snakebites a challenge, for example.

[Text forthcoming... check back shortly]

A 2017 expert Commission pulled together by the Lancet found that  between $13-$25 per capita would be sufficient to finance a basic package of 201 essential medicines in all low- and middle-income countries. But in practice, health systems all over the world suffer from inadequate financing, poor insurance coverage, and unequal access to care. This necessarily limits not only what treatments patients can access, but the quality of their care, what medical procedures might be available to them, and when in disease progression they might be able to receive care. All of these leads to sub-optimal health outcomes; to fix this, there is a need for strong health financing and ultimately for universal health coverage.