Farma ter Verantwoording

Wanneer farmaceutische bedrijven overheidsprikkels gebruiken om de prijzen onterecht te verhogen, schieten ze tekort in hun zorgplicht.

Een beter systeem voor innovatie op het gebied van en toegang tot gezondheidstechnologieën is mogelijk, gedreven door volksgezondheid in plaats van winst.

Ontbrekende medicijnen en hoge prijzen

Wanneer farmaceutische bedrijven de door nationale regeringen geboden stimulansen voor innovatie aanvaarden, hebben zij de plicht de volksgezondheid te dienen – niet alleen om hun zakken te vullen. Zij voldoen echter maar al te vaak niet aan deze zorgplicht. Zie hieronder de brede uitdagingen die een beter functionerend gezondheidsinnovatiesysteem in de weg staan, en klik op een categorie om er dieper op in te gaan.

Op zoek naar innovatie en toegang

Er zijn oplossingen die kunnen helpen om medische innovatie te richten op waar ze moet zijn – op patiënten en hun behoeften. Voor elke uitdaging zijn er ideeën en voorstellen om de werking van het systeem te verbeteren en een billijker en betaalbaarder toegang tot de benodigde zorg te garanderen. Zie hieronder voor mogelijke oplossingen gekoppeld aan het probleem dat ze aanpakken, en klik op een categorie om dieper in te gaan op de materie.

Geen product

De ontwikkeling van geneesmiddelen wordt grotendeels door winst gestimuleerd. Dit betekent dat producten die belangrijk zijn voor de volksgezondheid maar niet winstgevend zijn - zoals producten voor arme en kwetsbare bevolkingsgroepen of behandelingen tegen antimicrobiële resistente infecties - vaak niet worden ontwikkeld.

Betere innovatiemodellen

Innovatiemodellen die de kosten van onderzoek en ontwikkeling "loskoppelen" van de uiteindelijke prijs van een medisch product bieden de mogelijkheid om stimulansen voor onderzoek en ontwikkeling te scheiden van winst en een meer op de volksgezondheid gerichte agenda mogelijk te maken.

Toegangsuitdagingen

Zelfs wanneer producten beschikbaar zijn, zijn ze vaak niet toegankelijk of betaalbaar voor degenen die ze nodig hebben. Er zijn vele redenen voor toegangsproblemen, waaronder monopolies die de concurrentie beperken, hoge prijzen, een zwakke gezondheidsinfrastructuur of regelgevingsbarrières.

Verbeterde toegang

Er zijn verschillende manieren om hoge prijzen omlaag te brengen of monopolies die de toegang tot geneesmiddelen belemmeren te beperken. Strategieën zijn onder meer het aanmoedigen van concurrentie, het aftoppen van geneesmiddelenprijzen of het nemen van solidariteitsmaatregelen voor zeldzame of moeilijk te behandelen ziekten.

Slechte omgeving

De juridische en politieke omgeving waarin bedrijven opereren, dient maar al te vaak het bedrijfsleven in plaats van het algemeen belang. Slecht toegepaste mededingingswetgeving, gebrek aan politieke wil en andere kwesties kunnen leiden tot situaties die innovatie en toegang tot geneesmiddelen niet mogelijk maken.

Sterke faciliterende omgeving

Regeringen en intergouvernementele instanties hebben de bevoegdheid om betere wetgeving vast te stellen of de bestaande wetgeving beter te handhaven teneinde innovatie en toegang te optimaliseren om aan dringende volksgezondheidsbehoeften te voldoen. Ook de bewustmaking van het publiek kan een belangrijke rol spelen.