Stichting Farma ter Verantwoording

Farmaceutische bedrijven hebben een zorgplicht. Zij krijgen exclusieve rechten aangeboden om de ontwikkeling van geneesmiddelen te stimuleren, maar wanneer zij deze exclusiviteit misbruiken om hoge prijzen vast te stellen, moeten zij ter verantwoording worden geroepen.

Onbereikbare en / of heel dure medicijnen

Farmaceutische bedrijven profiteren onverhoopt van wetten die bedoeld zijn om de creatie van nieuwe, benodigde medicijnen te stimuleren. In plaats daarvan voeren zij echter de prijzen op tot onhoudbare niveaus. Dit gebeurt vaak zonder enige vorm van innovatie. Het lukt bedrijven om voor oude medicijnen – dankzij nieuwe indicaties – extra marktbescherming te krijgen. Daarnaast monopoliseren zij toeleveringsketens om zo te voorkomen dat patiënten toegang krijgen tot goedkopere versies van hetzelfde medicijn. Stichting Farma ter Verantwoording beschouwt dit soort acties als een schending van het vertrouwen van het publiek. Wanneer farmaceutische bedrijven een door nationale regeringen geboden stimulans om de volksgezondheid te dienen benutten, dan hebben ze de plicht om de volksgezondheid te dienen. Niet alleen de portemonnee. Sterker nog, deze prioriteit voor hoge prijzen boven die van de gezondheidsbehoeften, leidt vaak tot een verscheidenheid aan suboptimale resultaten voor de volksgezondheid. Denk hierbij aan het niet stimuleren van de creatie van benodigde medicijnen of het berekenen van onnodig dure prijzen voor patiënten.  Deze kritieke kwesties worden hieronder opgesomd, ze zijn grofweg verdeeld in drie brede categorieën.

*Excuus – de Nederlandse versie van deze website pagina komt spoedig… Kijkt U a.u.b. ïn de tussentijd naar de Engelse pagina.

Geen Product

De onwtikkeling van nieuwe medicatie wordt doorgaans extra beloond met hoge winsten. Dit heeft tot gevolg dat medicijnen met een groot belang voor de volksgezondheid maar met minder interessante winstbijdrage niet worden ontwikkeld.

Beperkte markttoetreding

Zelfs bij beschikbare producten blijkt de toegang een uitdaging. Hier liggen meerdere oorzaken aan ten grondslag. Slechte tot geen toegang tot de markt kan worden veroorzaakt door monopolies, hoge prijzen en slechte distributie voorzieningen.

Ontwijkende manoevres

Het beleidsmatige klimaat voor organisaties stimuleert eerder het bedrijfsleven dan het publiek belang. Door handig de regels te omzeilen - en soms zelfs wegens het ontbreken van regels - ontstaan ongewenste situaties die de beschibaarheid belemmeren.

Kom in actie en doe mee!

Er zijn verschillende manieren om een bijdrage te leveren aan onze doelen. Word vrijwilliger of steun ons financieel