Stichting Farma ter Verantwoording

Wij werken in het algemeen belang om farmaceutische bedrijven verantwoordelijk te houden. Uw handtekening kan een verschil maken.

Maak uw steun voor Farma ter Verantwoording zichtbaar

Farma ter Verantwoording handelt in het maatschappelijk belang en streeft ernaar te dure medicijnen betaalbaarder te maken door middels juridische acties farmaceutische bedrijven ter verantwoording te roepen

Uw handtekening bij onderstaande steunverklaring helpt ons aantonen dat wij in het algemeen belang handelen.

Wij zijn een kleine organisatie zonder winstoogmerk die de farmaceutische industrie aanspreekt. Help ons ons werk voort te zetten door een donatie te doen. Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Steunbetuigingsverklaring

In mijn professie zie ik wat de consequenties van onredelijke prijzen voor geneesmiddelen en medische technologieën zijn.

-en/of-

Ik zie dat er verdringing van zorg plaatsvindt in de maatschappij wanneer een farmaceut een onredelijk hoge prijs vraagt voor een geneesmiddel of medische technologie.

-en/of-

Mijn patiënten ervaren negatieve consequenties wanneer een al bestaand geneesmiddel, soms zonder aanpassingen, (veel) duurder wordt gemaakt. Bijv. bij registratie als weesgeneesmiddel of medicijnkaping.

-en/of-

Ik zie de negatieve consequenties in de maatschappij doordat farmaceutische bedrijven niet handelen in lijn met mensenrechtenprincipes als Recht op Gezondheidszorg en Toegang tot Medicijnen.

-en/of-

Ik heb een eigen reden, die ik als opmerking bij mijn ondertekening graag specificeer. 

Hierbij betuig ik mijn medeleven en wil ik bijdragen aan het bereiken van het doel van de stichting, namelijk medicijnen en medische technologieën betaalbaar en toegankelijk maken voor iedereen.

Hierbij betuig ik mijn medeleven en wil ik bijdragen aan het bereiken van het doel van de stichting, namelijk medicijnen en medische technologieën betaalbaar en toegankelijk maken voor iedereen..

Zie de gegevensverwerking en voorwaarden voor ondertekening..

!

Huidige supporters

Organisaties

client-image
client-image
client-image
client-image

Geïnteresseerd dat uw organisatie hier wordt toegevoegd? Neem contact met ons op via info@farmaterverantwoording.nl.

Ons Comité van Aanbeveling bestaat uit inspirerende mensen en (academische) experts geaffilieerd met het werk van (toegang tot) medicijnen en gezondheidszorg.

Em. Prof. Dr. André Knottnerus

Arts-epidemioloog, oud-voorzitter van de Gezondheidsraad, en emeritus hoogleraar huisartsgeneeskunde aan de Universiteit Maastricht. Hij publiceert regelmatig over de noodzaak om essentiële geneesmiddelen en vaccins te behandelen als global public good.​

Prisca Zwanikken, MD, M.Sc.CH, PhD

Senior deskundige volksgezondheid, betrokken bij de capaciteitsopbouw van opleidingen en onderwijsinstellingen in lage- en middeninkomenslanden. Ze is al jaren lid van HAI en is ook betrokken bij het onderwijs in Rationeel Medicijngebruik.

Em. Prof. dr. F.M. Haaijer-Ruskamp

Emeritus professor geneesmiddelengebruik UMCG. Expertise op rationeel voorschrijfgedrag en - geneesmiddelgebruik, met aandacht voor zowel invloeden op individueel (bv beslissingen) als op macroniveau, zoals beleid, prijs en farma-industrie

Gilles de Wildt

Huisarts en universitair hoofddocent bij Global Health aan de Universiteit van Birmingham in het Verenigd Koninkrijk.

Prof. Gerrit van der Wal, MD, PhD

Adviseur en toezichthouder gezondheidszorg, voormalig huisarts, em. hoogleraar volksgezondheid en voormalig Inspecteur-Generaal/CMO Nederland

Prof. Dr. Pim van Gool

Professor Neurologie bij het Amsterdam UMC Centrum voor Beroepsziekten en voormalig voorzitter van de Gezondheidsraad.

Chris Oomen

Zelfstandig ondernemer, apotheker en voormalig voorzitter van de Raad van Bestuur van DSW zorgverzekeraar.

Godelieve van Heteren, MB, MD

Senior consultant internationale gezondheid, bestuur en prestatiegerichte financiering. Oud-tweede Kamerlid PvdA.

Individuen

Latest Signatures
65 Ini Huijts Netherlands onafhankelijk public health consultant
64 Arnold Daems France oud tandarts
63 Paul Vellekoop Netherlands ambtenaar
62Anonymous Netherlands Bewindvoerder
61 Aad de Groot Netherlands Voorzitter RvB DSW Zorgverzekeraar Ja ik onderteken uit naam van DSW
60 Chris Oomen Netherlands Zelfstandig ondernemer, apotheker, voormalig voorzitter RvB DSW Zorgverzekeraar
59 Iris Wichers Netherlands Huisarts
58 Diederik Aarendonk Netherlands European Forum for Primary Care Competition in Health Care provision leads to more health inequity
57Anonymous Netherlands Apotheker
56 Marielle Bemelmans Netherlands Director People worldwide have the right to health. Pharmaceutical companies have human rights obligations.
55 Pieter van den Hombergh Netherlands EFPC EFPC WG aks for action on AMR
54 Jacob Hamel United Kingdom Public Health Arts & Consultant (tropics) alle mensen hebben recht op best mogelijk toegang tot medicijnen en gezondheidszorg
53 Gilles de Wildt United Kingdom Associate Clinical Professor, Global Health
52 Jan Borg Netherlands Public Health Consultant
51 Jennifer Sellin Netherlands Assistant Professor international human rights law, Faculty of Law, Maastricht University
50 Kees Godschalk Netherlands particulier
49 Trecy Hemedi Netherlands Student at Vrije University
48 Frans M Lindelauf Netherlands oud-ziekenhuisapotheker
47 Paul Jonas Netherlands Arts econometrist Leids Universitair Medisch Centrum Medicijnen zijn een maatschappelijk goed,dat niet in particuliere handen hoort.
46 Prisca Zwanikken Netherlands Public Health Consultant
45 Francisco Rossi Colombia Senior Adviser I see the negative consequences in society because pharmaceutical companies do not act in line with human rights principles, such as the right to health care and access to medicine.
44 Elina Hemminki Finland LSV I see that there is less than optimal care in society when a pharmaceutical company charges an unreasonably high price for a drug or medical technology.
43 Lucas van der Hoeven Netherlands psycholoog / journalist
42 Ewout Kattouw Netherlands Voorzitter stichtjng PILL
41 Marta Medina Denmark Public Health Consultant
40 Kirsten Myhr Norway MScPharm, MPH Because high prices is a barrier to access
39 Krisantha Weerasuriya Sri Lanka Professor Emeritus of Pharmacology, University of Colombo Those of us in LMICs have been campaigning for this from 1990s. Welcome ! I sign as an individual.
38Anonymous Netherlands UHD
37 Staffan Svensson Sweden GP, Clinical Pharmacologist, Hjällbo Vårdcentral Närhälsan
36 Mohga Kamal-Yanni United Kingdom Freelance
35 Patrick Durisch Switzerland Health Policy Expert, Public Eye I see the negative consequences in society because pharmaceutical companies do not act in line with human rights principles, such as the right to health care and access to medicine.
34 Chinu Srinivasan India Mngmnt, Low Cost Standard Therapeutics It is important work you are doing
33 Adriane Fugh-Berman United States Director, PharmedOut
32 Ellen Shaffer United States Co-Director, Center for Policy Analysis on Trade and Health (CPATH)
31 Arta Denina Latvia Doctoer
30 Eleni Alevritou Greece Vice president of Consumer Association the Quality of Life-EKPIZO
29 Monique De Koning Netherlands Publlic Health officer Oneigenlijk gebruik van monopolies leidt tot hoge zorgkosten en schaadt de toegankelijkheid van zorg in Nederland en wereldwijd. Gebruik makend van kennis uit publiek gefinancierde wetenschap, vindt extreme verrijking plaats. Ook het klimaat wordt geschaad in dit ongelijkheid versterkende systeem.
28 Dorothea Hege-Voelksen Switzerland Indecent Consultant
27 Joel Lexchin Canada Professor Emeritus, York University Access to affordable medicines is a human right.
26 Irene Schipper Netherlands Onderzoeker SOMO Misbruik van monopolies als het om medidijnen gaat moet niet door overheden gefaciliteerd worden
25Anonymous Kenya Supply Chain Specialist, Independent consultant I work in the humanitarian sector and seeing inflated cost of pharmaceuticals rendering families bankrupt and living without hope is painful
24 Lisa Konickx Netherlands Apotheker Steunt bij deze
23Anonymous Netherlands Docent, HU -
22 Evianne van der Kruk Netherlands Openbaar apotheker bij apotheek Stelle en docent farmacotherapie aan UU Medicijnen zouden voor iedereen beschikbaar en betaalbaar moeten zijn.
21 Adriaan Mutsaers Netherlands Zzp -
20 Eric van der Borg Netherlands ApotheekVrij Eerlijk duurt het langst!
19 Johan van Luijn Netherlands Apotheker niet-praktiserend hoge prijzen ondermijnen de solidariteit van ons zorgstelsel en maakt dat wereldwijd vele geen toegang kunnen krijgen tot goede zorg. Farmaceutische bedrijven maken oneigenlijk gebruik van hun monopolie posities en zetten daarmee de betaalbaarheid van de zorg onder druk
18 Hans van Commenee Netherlands openbaar apotheker/Leeuwen Apotheek Een medicijn tegen asociaal gedrag?
17Anonymous Netherlands apotheker Hopelijk heeft het effect!
16 Gabriel Montalvo Netherlands UvA There was a presentation at the Uva where I attend school at.
15 Jan Pieter de Jong Netherlands Apotheker (Spangen Rdam) Doorgaan!
14 Guus Eskens Netherlands Bestuurslid Healthnet TPO Doorzetten ! Belangrijke campagne !
13Anonymous Netherlands Ziekenhuisapotheker Eindelijk, go get them!
12 Herma Lobik Netherlands Apotheek van der Laan veel succes!
11Anonymous Netherlands Apotheker np
10 Tessa Jager Switzerland IHEID MA in International Law, former GCCP coordinator Good luck!
9 Richard van Slobbe Netherlands Apotheker/consultant Put the pressure on!
8Anonymous Finland Secretary of the Board, PAF Sign the statement of support!
7 Wilbert Bannenberg Netherlands public health consultant prima aktie!
6 Rosalind Turkie France RESEARCHER access to meds is a human rights issue!
5Anonymous Netherlands Medical writer, PPG Medicijnen moeten toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen. Geen misbruik van machtspositie!
4 Kaitlin Mara Switzerland Researcher/Writer toegang tot medicijnen voor iedereen!

Gegevensverwerking en voorwaarden voor ondertekening

Klikken op “naam verbergen voor publiek” betekent anoniem ondertekenen. Uw naam wordt niet weergegeven op de website. Indien nodig wordt het alleen vertrouwelijk getoond voor een rechtbank. Andere ingevoerde gegevens zijn zichtbaar. De inhoud van bovenstaande steunbetuiging kan in de toekomst worden aangepast aan de huidige stand van zaken. Wilt u hiervan op de hoogte worden gehouden of wilt u uw handtekening wijzigen, stuur dan een e-mail naar projectcoordinator@farmaterverantwoording.nl. Wij slaan uw gegevens op in een database conform AVG-richtlijnen.