Farma ter Verantwoording

Oplossingen #1: Betere innovatiemodellen

Innovatie hoeft niet altijd te worden gestimuleerd door potentiële winst. Alternatieve innovatiemodellen die de kosten van onderzoek en ontwikkeling “loskoppelen” van de uiteindelijke prijs van een geneesmiddel, bieden de mogelijkheid om stimulansen voor onderzoek en ontwikkeling te scheiden van winst en een meer op de volksgezondheid gerichte agenda mogelijk te maken. Er zijn verschillende alternatieve innovatiemodellen voorgesteld, en vele daarvan zijn met succes toegepast. Zij worden hieronder nader toegelicht.

Betere innovatiemodellen: Inhoud van de oplossingen

Innovatie hoeft niet altijd te worden gestimuleerd door potentiële winst. Er zijn alternatieve innovatiemodellen voorgesteld die uitgaan van het idee dat medisch onderzoek in de eerste plaats in gezondheidsbehoeften moet voorzien. Klik op de knoppen hieronder of scroll naar beneden voor meer informatie.

Gerelateerde problemen: Geen product beschikbaar

De ontwikkeling van geneesmiddelen wordt momenteel gestimuleerd door winst. Door deze stimuleringsstructuur worden producten die belangrijk zijn voor de volksgezondheid, maar waarschijnlijk niet winstgevend zijn, vaak niet ontwikkeld. Dit betekent dat sommige ziektegebieden met acute behoeften niet worden bediend, als de markt die zij bieden niet rendabel genoeg is om bedrijven ertoe te bewegen geneesmiddelen te ontwikkelen.

Partnerschappen voor productontwikkeling

Productontwikkelingspartnerschappen (PDP’s) zijn een vorm van samenwerking waarbij aspecten van de publieke en de private sector worden gecombineerd. Deze partnerschappen stellen de publieke, particuliere, filantropische en academische gemeenschappen in staat de financiering te bundelen voor verwaarloosde ziekten die mensen in lage- en middeninkomenslanden onevenredig zwaar treffen en die voor de farmaceutische sector geen aantrekkelijke investering zijn. De ontwikkelde vaccins, geneesmiddelen en andere gezondheidsinstrumenten worden dan als publieke goederen gebruikt.
Een goed voorbeeld hiervan is het ‘Drugs for Neglected Diseases Initiative’ (DNDi), dat binnen 15 jaar een indrukwekkend aantal van 8 behandelingen voor 5 zeldzame ziekten heeft ontwikkeld. Een ander voorbeeld is GAVI (voorheen bekend als de ‘Global Alliance for Vaccines and Immunization’), dat zijn krachten bundelde met ontwikkelaars van vaccins, filantropen en deskundigen op het gebied van volksgezondheid om te zorgen voor een betere beschikbaarheid en toegankelijkheid van vaccins. GAVI is momenteel betrokken bij de bestrijding van de Covid-19 pandemie. De PDP’s dragen ook bij tot de vermindering van de O&O-kosten en de toepassing van innovatieve methoden die op andere werkterreinen doeltreffend zijn gebleken.

Verder lezen

Farmaceutische bereiding

Een magistrale bereiding is het bereiden van “gepersonaliseerde” geneesmiddelen voor patiënten door een apotheker, die de ingrediënten in een geneesmiddel combineert of de doseringsvorm of dosis wijzigt die de patiënt nodig heeft. Deze praktijk kan bijvoorbeeld worden toegepast wanneer een patiënt aan bepaalde allergieën lijdt, of om de wijze van toediening van het geneesmiddel te wijzigen. Magistrale bereiding kan nuttig zijn bij geneesmiddelentekorten, of als oplossing voor te hoge prijzen van (generieke) geneesmiddelen.

Openbare financiering van onderzoek en ontwikkeling

Overheidsfinanciering ondersteunt vandaag reeds aanzienlijke hoeveelheden basisonderzoek, hoewel zij vaak niet gekoppeld is aan clausules die het nut van dat onderzoek garanderen. Uit een recente studie bleek bijvoorbeeld dat elk van de 210 producten die tussen 2010-2016 door de Food and Drug Administration werden goedgekeurd, had geprofiteerd van onderzoek dat door de met overheidsgeld gefinancierde National Institutes of Health was uitgevoerd.

De regeringen zouden kunnen besluiten het onderzoek in de productontwikkelingsfase rechtstreeks te steunen door middel van subsidies of andere vormen van financiering. Zoals belastingkredieten voor de ontwikkeling van bepaalde producten. Rechtstreekse financiering vindt momenteel plaats via openbare onderzoeksinstellingen zoals de National Institutes of Health en de Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA). Belastingkredieten kunnen ook een vorm van directe overheidssteun zijn, bijvoorbeeld belastingkredieten voor bedrijven in de VS en de EU die geneesmiddelen ontwikkelen voor “weesziekten” [ziekten met een zeer kleine patiëntenpopulatie, onvoldoende om onderzoek onder normale omstandigheden te stimuleren].

Vergevorderde marktverbintenissen

Advanced Market Commitments (AMC’s) zijn een belofte om een bepaalde hoeveelheid van een product te kopen als het wordt gemaakt. Dit creëert in feite een markt waar er voorheen misschien geen was. Misschien wel het meest algemeen erkende voorbeeld van een AMC was het initiatief om de toegang tot pneumokokkenvaccins in ontwikkelingslanden te vergroten. Dit model wordt momenteel gebruikt met de COVAX-faciliteit die werkt aan de ontwikkeling en donatie van Covid-19-producten.

Verder lezen

Prijzengeld

Prijzenfondsen bieden prijzen (meestal een grote som geld) in plaats van monopolie als financiële beloning voor bedrijven die producten kunnen maken die voldoen aan een vooraf gedefinieerde reeks criteria. Vaak worden tussenliggende prijzen aangeboden voor het maken van een cruciale stap voorwaarts in de richting van het voldoen aan die criteria, of voor het delen van technologie die anderen kan helpen hieraan te voldoen.

“Grand Challenge”-fondsen zijn een subtype prijzenfonds waarbij een financiële beloning wordt aangeboden voor het oplossen van een duidelijk omschreven probleem (waar een nieuwe oplossing vereist is maar nog niet gedefinieerd), zoals “het voorkomen van sterfgevallen tijdens de bevalling“.

Voorbeelden van prijzenfondsen zijn InnoCentive, dat oplossingen voor vooraf gedefinieerde uitdagingen crowdsourcet en de X Prize Foundation, die wedstrijden organiseert om de beste oplossing te vinden voor een uitdaging, zoals het bouwen van privé-ruimteschepen of het beter opruimen van olielozingen.