Farma ter Verantwoording

NIEUWE beleidsaanbevelingen – Tijd voor wetgeving: Toegang tot geneesmiddelen realiseren via de verplichting van staten om het mensenrecht op gezondheid te beschermen
N

Farma Ter Verantwoording heeft vandaag haar nieuwe aanbevelingen uitgebracht over wetgevende maatregelen die staten kunnen nemen om toegang tot geneesmiddelen voor iedereen te realiseren. De nadruk ligt op de verplichtingen van de staten voortkomend uit de internationale mensenrechtenwetgeving om het recht op gezondheid (en de toegang tot geneesmiddelen) te beschermen tegen inmenging van buitenaf, bijvoorbeeld door farmaceutische bedrijven.

In het document wordt onderzocht hoe regeringen een gunstig klimaat voor de toegang tot geneesmiddelen kunnen scheppen door de farmaceutische sector strenger te reguleren. Na het schetsen van het mensenrechtenkader rond de toegang tot geneesmiddelen, worden enkele problemen in beleid en wetgeving in kaart gebracht.

Om deze problemen op te lossen, kunnen regeringen:

(1) Gepaste zorgvuldigheid-due dilligence- in de farmaceutische sector verplicht stellen

(2) De transparantieresolutie van 2019 van de Wereldgezondheidsorganisatie uitvoeren

(3) Via de rechter de onrechtmatige daad gebruiken om zorgplicht van farmaceutische bedrijven vast te stellen

(4) Het mededingingsrecht gebruiken om concurrentiebeperkende praktijken te bestrijden

(5) Waarborgen regelen tegen onethische lobbypraktijken.

In het document kunt u lezen over belangrijke wetsvoorstellen binnen de EU en in Nederland over verplichte due diligence en zorgplicht voor alle bedrijven. Lees het document (alleen in het Engels) hieronder:

Het onderzoek voor de beleidsaanbevelingen werd ondersteund door de People’s Vaccine Alliance en Frontline Aids.

Related Articles

Articles by Category