Farma ter Verantwoording

Toegang coronavaccins en geneesmiddelen voor iederéén stap dichterbij
T

Wemos en Farma ter Verantwoording zijn trots en verheugd met een schenking van de Nationale Postcode Loterij van 500.000 euro. Met deze steun gaan wij ons inzetten voor toegang tot betaalbare corona vaccins en geneesmiddelen voor iederéén. We komen in actie voor een wereld waarin de gezondheid van iedereen voorrang krijgt op commerciële belangen. Ons doel is om het systeem te veranderen zodat prijzen eerlijk bepaald worden, monopolies de beschikbaarheid van middelen niet in de weg staan, voorwaarden worden verbonden wanneer belastinggeld wordt geïnvesteerd in medicijnontwikkeling en farmaceuten hun zorgplicht nakomen. Op deze manier dragen we bij aan een wereld die goed is voorbereid op gezondheidsbedreigingen zoals pandemieën, nu en in de toekomst. Gezondheid is een mensenrecht De coronapandemie laat op pijnlijke wijze zien hoe belangrijk gezondheid is voor ons leven en het functioneren van maatschappijen. Gezondheid is een universeel mensenrecht. In Nederland mogen we ons gelukkig prijzen: we hebben allemaal toegang tot zorg, goede artsen, medicijnen, beademingsapparatuur én vaccins. In lage-inkomenslanden is het heel anders. Daar heeft gemiddeld slechts 10,6% van de mensen een eerste coronaprik gehad. Dat is niet alleen oneerlijk, het bevat ook een risico voor verdere mutaties, die een gevaar vormen voor iedereen – óók voor ons in Nederland.

Niet economisch gewin, maar gezondheid voorop Farmaceuten krijgen veel macht over hoeveel vaccins en medicijnen er worden geproduceerd en voor welke prijs ze op de markt komen. Terwijl de ontwikkeling van deze levensreddende middelen voor een groot deel is betaald met belastinggeld. Wemos en Farma ter Verantwoording dringen aan op een systeem waarin overheden de macht (terug)nemen om, in plaats van economisch gewin, juist gezondheid voorop te stellen en vaccins en medicijnen toegankelijk te maken voor iederéén. Als farmaceuten hun kennis over de ontwikkeling van vaccins delen met andere bedrijven, die deze dan ook kunnen produceren, gaat de wereldwijde productie van Covid-19-vaccins omhoog en is de pandemie sneller te stoppen. Het maakt lage-inkomenslanden bovendien minder afhankelijk van hoge-inkomenslanden en bereidt ze beter voor op mogelijk toekomstige pandemieën.

Naar een duurzaam en eerlijk systeem Uiteindelijk moet het systeem van medicijnontwikkeling afgestemd zijn op de behoeften van mensen, waarbij iedereen toegang heeft tot de vaccins en medicijnen die hij of zij nodig heeft. Wij dringen daarom bij overheden en farmaceuten aan op verbeteringen in het systeem, zoals:

  • Van een geheimzinnig naar een eerlijk en transparant prijssysteem
  • Van monopolies die beschikbaarheid in de weg staan naar het delen van patenten, kennis en kunde
  • Van investeren met belastinggeld zonder invloed, naar het stellen van voorwaarden aan prijzen en beschikbaarheid van medicijnen
  • Van een gebrekkige naleving van mensenrechten principes, naar een wettelijk afdwingbare zorgplicht voor farmaceuten.

Wat wij doen Bij Wemos doen wij onderzoek naar oorzaken en oplossingen en werken we samen in (inter)nationale netwerken. We voeren actieve lobby richting beleidsmakers in Nederland, Europa en bij de Wereldgezondheidsorganisatie waarbij we aandringen op verbeteringen in wet- en regelgeving zodat het systeem eerlijker wordt. Als constructieve partner met kennis van zaken, zitten we vaak dicht bij het vuur en dragen we bij aan beleidsverandering. Stichting Farma ter Verantwoording volgt de naleving van mensenrechten door farmaceuten op de voet en spreekt ze (indien nodig, ook juridisch) aan op hun maatschappelijke zorgplicht. Door goed contact met journalisten wakkeren we de publieke discussie aan en vragen we aandacht voor de problemen én (vooral) de oplossingen. We kijken ernaar uit om samen met de Nationale Postcode Loterij te werken aan een wereld waarin vaccins en geneesmiddelen voor iederéén toegankelijk en betaalbaar zijn.

Related Articles

Articles by Category