Farma ter Verantwoording

Patentrecht voor geneesmiddelen moet op de schop
P

Artikelcategorie NRC: Farmaceutische industrie – Thema: Signalement farmamarketing

Hans van der Linde – 1 juni 2021  

Gerard Schouw, directeur van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, betoogt in NRC dat vrijgeven van patenten ten koste gaat van innovatie.
(20/5  Met vrijgeven patenten is zorg van de toekomst niet geholpen *). Dat is geen mening maar marketing. De bereidheid om voor medicijnen veel te betalen, staat en valt ermee. Zonder hoge winsten geen nieuwe geneesmiddelen, nietwaar? Dat dreigende vooruitzicht weerhoudt velen van optreden tegen woekerprijzen.
Geneesmiddelenproducenten creëerden de mythe dat miljarden nodig zijn voor ontdekking van nieuwe medicijnen en dat we nieuwe geneesmiddelen te danken hebben aan big pharma. De kern van alle innovaties is echter te danken aan universitaire en andere onderzoekers en wordt meestal ontwikkeld met publiek geld. Coronavaccin is een recent voorbeeld. Producenten hebben een goede neus voor winstgevende innovaties, kopen die op en maken ze marktklaar (development). Zelf doen ze geen basaal onderzoek. Nieuwe medicijnen hebben wij dan ook  niet te danken aan farmaceutische bedrijven.
En dan dat kostenplaatje. Aan ‘Research & Development’ wordt gemiddeld 13 procent van de omzet uitgegeven, aan marketing 25 procent en de gemiddelde winst bedraagt 20 procent. Die enkele procenten voor research rechtvaardigen dan ook geen begin van hoge geneesmiddelenprijzen.
Oeverloze geldstromen verkregen door patenten, maken deze beeldvorming mogelijk. Die marketing kost wereldwijd rond de 130 miljard dollar per jaar, ofwel 500 miljoen dollar per werkdag. Onvoorstelbaar, haast niet te geloven, maar lees de Financial Annual Reports van de grote bedrijven en de analyses daarvan.
Aanpak van patenten is daarom de remedie bij uitstek om de absurde inkomsten door woekerprijzen in te dammen. Miljardenwinsten verkregen door patenten zijn bovendien de perverse prikkel om het  voorschrijfgedrag van artsen te beïnvloeden, ze te misleiden en wetenschappelijke gegevens te manipuleren. Ook dat vormt een gegronde reden om patenten op geneesmiddelen te bekorten of op te heffen.

bron: NRC 1 juni

Hans van der Linde, oud-lid College voor Accreditatie Huisartsen

*artikel is ook hier als pdf te lezen.

Related Articles

Articles by Category