Farma ter Verantwoording

Reactie Stichting Farma ter Verantwoording op nieuwsbericht ACM van 19 februari 2019
R

 

De Stichting Farma ter Verantwoording verwelkomt het nieuwsbericht dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) kansen ziet voor “lagere prijzen van ‘dure geneesmiddelen’”, bijvoorbeeld door “het zelf bereiden van weesgeneesmiddelen door (ziekenhuis)apotheken”, en “gezamenlijke inkoop van geneesmiddelen door ziekenhuizen en zorgverzekeraars”. Volgens de ACM mogen “geneesmiddelenfabrikanten en grondstoffenleveranciers geen ongerechtvaardigde belemmeringen opwerpen voor magistrale bereiding, bijvoorbeeld door toegang tot grondstoffen te beperken of onredelijke voorwaarden te hanteren”.

De Stichting Farma ter Verantwoording heeft op 7 september 2018 een handhavingsverzoek ingediend met het verzoek aan de ACM om op te treden tegen Leadiant vanwege misbruik van haar economische machtspositie. Leadiant had CDCA, een weesgeneesmiddel voor de ziekte CTX opgekocht van concurrenten, en de prijs in 10 jaar 500x verhoogd door gebruik te maken van de Europese weesgeneesmiddelenwet die een monopolie verschaft met 10 jaar markt exclusiviteit. De ACM heeft de zaak in onderzoek.

“De farmaceutische industrie legt met haar prijsbeleid een bom onder het solidariteitsbeginsel van ons zorgstelsel” zegt Wilbert Bannenberg, voorzitter van de Stichting Farma ter Verantwoording. “Het is erg goed dat de ACM ‘oplet’ maar nog belangrijker is het om maatregelen te nemen tegen bedrijven die hun exclusieve marktpositie misbruiken door oneerlijke geneesmiddelen prijzen te vragen.” 

De stijging van prijzen van nieuwe geneesmiddelen is een probleem dat een politieke oplossing vergt en een gedragsverandering bij farmaceutische bedrijven. De bereiding van goedkopere versies door apothekers levert een belangrijke bijdrage aan de strijd tegen te dure geneesmiddelen, zo ook gezamenlijke inkoop, maar duurzame verandering eist politieke actie en nieuwe regelgeving.

Ook rust er volgens de Stichting, op grond van fundamentele rechten, een maatschappelijke zorgplicht op farmaceutische bedrijven om hun medicijnen voor een redelijke prijs beschikbaar te maken, en kunnen zij daarop juridische worden aangesproken.

Voor meer informatie:

Email: coreteam@farmaterverantwoording.nl

Website: www.farmaterverantwoording.nl

Related Articles

Articles by Category