Farma ter Verantwoording

Internationale farmastrategie aan de kaak gesteld
I

Persbericht – Internationale farmastrategie aan de kaak gesteld

Gent, 22 januari 2019 – Op 19 en 20 januari 2019 maakten de Belgische media melding van tien CTX-patiënten die het al twee maanden zonder CDCA-medicatie moeten stellen, door hoge prijsstelling van producent Leadiant en de gebrekkige reactie van de Belgische overheid.

Stichting Farma ter Verantwoording stelde de 500x verhoging van de prijs van het geneesmiddel CDCA-Leadiant in Nederland al aan de kaak. Nu Leadiant ook in België onder vuur komt te liggen, onderstreept Farma ter Verantwoording dat het bedrijf deze laakbare praktijken internationaal toepast. Dit soort bedrijfsgedrag is precies waar Farma ter Verantwoording paal en perk aan wil stellen.

“In Nederland en nu ook in België maakt Leadiant misbruik van haar economische machtspositie,” stelt Wilbert Bannenberg, arts (niet praktiserend) en voorzitter van de Stichting Farma ter Verantwoording. Hij windt er geen doekjes om: “Dit probleem kon bij wijze van spreken gisteren al opgelost zijn. Deze voortdurende handelwijze van Leadiant om haar monopoliepositie in de markt te misbruiken is maatschappelijk onbetamelijk en het wordt hoog tijd dat de autoriteiten ingrijpen.”

De EU-weesgeneesmiddelen wet – nu in herziening – biedt  ‘weesgeneesmiddelen’ zoals CDCA een monopolie van 10 jaar op de markt. Daardoor kan Leadiant de prijs zo opdrijven. Tegelijkertijd is er geen clausule die overheden de kans biedt om extreem hoge prijzen te corrigeren. Dezelfde situatie doet zich voor in Nederland waar de enige juridische oplossing een interventie van de mededingingsautoriteiten is. Ondertussen blijft het magistraal bereiden de enige praktische optie voor patiënten. Maar een magistrale bereiding vereist een zuivere grondstof, welke voorlopig in Europa uitverkocht is.

“Was het verstandig van de Belgische inspectie om een recall te eisen van het magistraal bereide CDCA met 99,5% zuiverheid terwijl ze wist dat er geen betaalbaar alternatief was? Nu zitten patiënten zonder medicijn (0% zuiverheid)!” aldus Bannenberg.

“Het is hoog tijd dat de Belgische overheid het recht op gezondheid au sérieux neemt,” aldus dr. Katrina Perehudoff, bestuurslid van Stichting Farma ter Verantwoording en volksgezondheids- en juridisch onderzoekster aan de UGent. “Het recht op gezondheid verplicht de Belgische overheid namelijk om geneesmiddelen beschikbaar te maken voor  een betaalbare prijs,” zegt Perehudoff.

Op korte termijn kan de strijd van CTX-patiënten opgelost worden door een zuivere grondstof te vinden als basis voor de magistrale bereidingen, of nog beter, een prijsverlaging door Leadiant. Er zijn ook mogelijkheden bij de Belgische Mededingingsautoriteit.

Net zoals in Nederland, zijn deze tien CTX-patiënten in België slachtoffer van het systeemfalen. Op lange termijn moet de EU-weesgeneesmiddelen wet aangepast worden met een ‘eerlijke prijs’-clausule. Deze clausule moet de mogelijkheid bieden om marktexclusiviteit van een product op te heffen in de naam van volksgezondheid.

Noot voor de redactie

De Stichting Farma ter Verantwoording heeft als doel ernaar te streven dat geneesmiddelen en andere medische technologieën op een duurzame en een maatschappelijk betamelijke wijze beschikbaar zijn op de markt, in welk verband de stichting waarde hecht aan een eerlijke prijsvorming en distributie die in overeenstemming is met geschreven en ongeschreven nationale, Europese en internationale rechtsnormen.

Meer informatie over het handhavingsverzoek van CDCA in Nederland is hier te vinden: https://farmaterverantwoording.nl/nieuws/

De stichting wordt ondersteund door experts uit de medische, juridische en onderzoekswereld.

Contact informatie:

Stichting Farma Ter Verantwoording

E-mail: contact@farmaterverantwoording.nl

 

Related Articles

Articles by Category