Farma ter Verantwoording

Handhavingsverzoek van de Stichting Farma ter Verantwoording betreffende Leadiant’s misbruik van economische machtspositie
H

Op 7 september 2018 diende de Stichting Farma ter Verantwoording een handhavingsverzoek in bij de Autoriteit Markt en Consument (ACM) waarin zij de ACM vraagt om op te treden tegen het farmaceutische bedrijf Leadiant Biosciences Ltd. De Stichting is van oordeel dat Leadiant misbruikt maakt van haar economische machtspositie door een excessieve prijs te vragen voor het geneesmiddel CDCA dat zij als weesgeneesmiddel op de Nederlandse markt brengt voor de behandeling van de zeldzame stofwikkelingsziekte cerebrotendineuze xanthomatose (CTX). Leadiant vraagt Euro 153.300,– per jaarlijkse behandeling per patiënt terwijl de prijs voor hetzelfde middel slechts Euro 306,60 per jaar was voordat Leadiant de exclusieve markt positie verkreeg.

De stichting vraagt de ACM om Leadiant een boete op te leggen op grond van artikel 56 van de Mededingingswet, dan wel op andere wijze handhavend tegen Leadiant op te treden.

In het handhavingsverzoek wat nu openbaar is zijn de details van de zaak te vinden.

Download het handhavingsverzoek hier in het Nederlands.

The English (unofficial) translation of PAF/FtV’s complaint about misuse of economic power by CDCA Leadiant to the Dutch Competition Authority ACM can be downloaded here.

Related Articles

Articles by Category