Farma ter Verantwoording

Stichting Farma ter Verantwoording verzoekt de Autoriteit Consument en Markt op te treden tegen geneesmiddelenfabrikant Leadiant die haar economische machtspositie misbruikt
S

Persbericht

Press Release in English Press release Pharma Accountability Foundation submits complaint to Dutch Competition Authority

Stichting Farma ter Verantwoording verzoekt de Autoriteit Consument en Markt op te treden tegen geneesmiddelenfabrikant Leadiant die haar economische machtspositie misbruikt

Amsterdam –   Op vrijdag 7 september dient de Stichting Farma ter Verantwoording een handhavingsverzoek in bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) waarin zij vraagt om maatregelen te nemen tegen geneesmiddelenfabrikant Leadiant Biosciences vanwege de exorbitante prijs die het bedrijf vraagt voor het middel chenodeoxycholzuur (CDCA).

Leadiant vraagt €140 per capsule ofwel €153.300 per behandeling per jaar van patiënten met de zeldzame stofwikkelingsziekte cerebrotendineus xanthomatosis (CTX). CDCA is echter goedkoop te produceren en was van 1976 tot ten minste 2008 in Nederland op de markt voor de behandeling van galstenen en kostte €0,28 per capsule. Vanaf 1999 werd het middel off label voorgeschreven voor de behandeling van CTX en kostte €308 per behandeling per jaar. Leadiant heeft in 2017 de exclusieve rechten verkregen om het product op de Europese markt te brengen voor de behandeling van CTX nadat het Europese Geneesmiddelen Agentschap (EMA) Leadiant’s CDCA goedkeurde als weesgeneesmiddel.

“Door deze 500 maal hogere prijs te vragen voor een middel waar Leadiant maar beperkt onderzoek naar heeft gedaan, maakt het bedrijf misbruik van haar economische marktpositie” zegt Wilbert Bannenberg, voorzitter van de Stichting Farma ter Verantwoording. “Ons onderzoek wijst er verder op dat Leadiant een strategie heeft gevolgd om monopolist te worden. Hierdoor zijn CTX patiënten nu afhankelijk van het dure Leadiant product”.

In het handhavingsverzoek zet de stichting uiteen op welke wijze Leadiant, naar haar mening, de Mededingingswet overtreedt. De stichting acht het aannemelijk dat Leadiant met haar gedrag van opkopen van handelsvergunningen voor CDCA-producten en het doorhalen van de oorspronkelijke CDCA-registraties, het oogmerk had om als monopolist op de markt over te blijven. Hierdoor schiep zij voor zichzelf de gelegenheid om de prijs van het enige effectieve medicijn tegen de zeldzame stofwikkelingsziekte CTX, exorbitant te verhogen. Door haar handelwijze en exorbitante vraagprijs zijn en worden afnemers van het medicijn uitgebuit en/of wordt het Nederlandse zorgstelsel op significante wijze benadeeld. Gelet hierop heeft de stichting de ACM verzocht om aan Leadiant een boete op te leggen op grond van artikel 56 Mededingingswet, dan wel op andere wijze handhavend tegen Leadiant op te treden.

De ACM heeft het toezichthouden op de zorgmarkt tot prioriteit verheven. Het gedrag  van Leadiant ondermijnt het goed functioneren van het zorgstelsel. Zeker nu er mogelijk meer soortgelijke zaken in Nederland spelen, dient de ACM daar nu paal en perk te stellen.

Voor meer informatie:

Stichting Farma ter Verantwoording:

Email: contact@farmaterverantwoording.nl

Download hier aanvullende informatie [PDF]: Achtergrond en Vragen en Antwoorden bij het handhavingsverzoek aan de ACM

Related Articles

Articles by Category